Markten

In alle markten thuis

Rotim heeft een breed assortiment aan producten. Producten die door hun specifieke eigenschappen een bijzondere meerwaarde voor de klant kunnen hebben. Naast bulkproducten, waarbij logistieke optimalisaties erg belangrijk zijn, leveren we steeds meer niche-producten die voldoen aan klantspecifieke wensen.

Wegenbouw

In Nederland beschikken we over een fantastische infrastructuur. Belangrijk voor een transitland als Nederland, zowel economisch als maatschappelijk. Werken aan ons wegennet is een complex samenspel van veiligheid, snelheid, betrouwbaarheid en milieu. Door de nieuwe contractvormen ligt de verantwoordelijkheid hiervoor…
Lees meer

Waterbouw

Het zoeken naar creatieve oplossingen voor het weerbarstige Noordzeewater zit in ons DNA. De unieke locaties van waterbouwkundige werken, waar weer en wind voor verrassingen zorgen, vragen om robuuste oplossingen. En die hebben wij! Wij leveren alle standaard sorteringen waterbouwsteen…
Lees meer

Spoorwegen

Aan ballastmateriaal worden hoge eisen gesteld. De weerstand tegen dynamische verbrijzeling moet groot zijn. Het materiaal moet niet alleen hard en duurzaam zijn, maar ook hoekig en kantig zodat het goed in elkaar grijpt en zijdelingse weerstand geeft. Spoorwegbouw is…
Lees meer

Recreatie

De kwaliteit van onze leefomgeving wordt grotendeels beïnvloed door de aard en kwaliteit van de bebouwing. Mensen reageren onbewust op de energie in de omgeving. Wij vinden fijn wonen voor iedereen belangrijk. Daarom houden wij ons bezig met vragen als:…
Lees meer

Betonindustrie

Bijdragen aan het creëren van een kleurrijke leefomgeving is een van onze doelen. Daarom ligt de betonwarenindustrie ons na aan het hart. Veel betonproducten worden gebruikt voor de inrichting en verfraaiing van de openbare ruimte. Trends in kleuren en materialen…
Lees meer

Industriële mineralen

In de weg- en waterbouw en in de beton- en recreatiemarkt bepalen kleur en civieltechnische kenmerken de toepassingsmogelijkheden. Compleet anders ligt het in de markt van industriële mineralen. Hier bepalen chemische samenstelling en reactiviteit met andere mineralen de mogelijkheden. Ook…
Lees meer