Industriële mineralen

In de weg- en waterbouw en in de beton- en recreatiemarkt bepalen kleur en civieltechnische kenmerken de toepassingsmogelijkheden. Compleet anders ligt het in de markt van industriële mineralen. Hier bepalen chemische samenstelling en reactiviteit met andere mineralen de mogelijkheden. Ook in deze markt zijn wij thuis. Rotim levert verschillende mineralen die hun weg vinden in de keramische industrie, in schuurmiddelen, tandpasta etc.

Betonindustrie

Bijdragen aan het creëren van een kleurrijke leefomgeving is een van onze doelen. Daarom ligt de betonwarenindustrie ons na aan het hart.

Veel betonproducten worden gebruikt voor de inrichting en verfraaiing van de openbare ruimte. Trends in kleuren en materialen bepalen vaak de vraag. Dit vraagt om een modern, dynamisch en flexibel assortiment en dat hebben wij. Onze kwalitatieve en natuurlijk gekleurde mineralen zijn een bron van inspiratie voor architecten en opdrachtgevers en vormen de basis voor vele betonfabrieken.

Recreatie

De kwaliteit van onze leefomgeving wordt grotendeels beïnvloed door de aard en kwaliteit van de bebouwing. Mensen reageren onbewust op de energie in de omgeving.

Wij vinden fijn wonen voor iedereen belangrijk. Daarom houden wij ons bezig met vragen als: hoe creëer je een plek waar je jezelf kunt zijn, waar je samen met je gezin het leven kunt vieren, waar je gastvrij de deuren opent voor familie en vrienden? En waar kun je op een fijne manier recreëren, de natuur ervaren, aarden en loskomen van de dagelijkse hectiek?

Met decoratieve producten als zwerfkeien, schanskorven, natuurlijk gekleurde splitten en halfverhardingen creëer je een kleurrijke, natuurlijke en leefbare omgeving. Het effect van deze producten is echt verrassend te noemen.

Spoorwegen

Aan ballastmateriaal worden hoge eisen gesteld. De weerstand tegen dynamische verbrijzeling moet groot zijn. Het materiaal moet niet alleen hard en duurzaam zijn, maar ook hoekig en kantig zodat het goed in elkaar grijpt en zijdelingse weerstand geeft. Spoorwegbouw is een projectgerelateerde markt. Dat maakt de logistiek een factor van grote betekenis. Projecten vragen om flexibiliteit in aanlevering, zowel wat de omvang als de wijze van transport betreft. Met onze terminal in Amsterdam gelegen aan diep water, direct aan de snelweg en met spooraansluiting hebben we de mogelijkheid om zowel per schip, per vrachtauto als geladen op wagon onze klanten te beleveren.

Waterbouw

Het zoeken naar creatieve oplossingen voor het weerbarstige Noordzeewater zit in ons DNA. De unieke locaties van waterbouwkundige werken, waar weer en wind voor verrassingen zorgen, vragen om robuuste oplossingen. En die hebben wij!

Wij leveren alle standaard sorteringen waterbouwsteen met de gebruikelijke dichtheid van 2.650 kg/m3. Daarnaast leveren we ook breuksteen met een zeer hoge dichtheid. Eklogiet heeft een dichtheid van 3.200 kg/m3 en Ro Dense zelfs 3.700 kg/m3.

Waarom waterbouwsteen met een hoge dichtheid voordelig kan zijn? U kunt volstaan met een geringere laagdikte en dit bespaart materiaal. In het geval van penetratie van een steen met waterbouwasfalt of colloïdaal beton heeft u minder asfalt of beton nodig. Een hogere dichtheid is dus zowel vanuit financieel oogpunt interessant als vanuit de gedachte van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving).

Wegenbouw

In Nederland beschikken we over een fantastische infrastructuur. Belangrijk voor een transitland als Nederland, zowel economisch als maatschappelijk. Werken aan ons wegennet is een complex samenspel van veiligheid, snelheid, betrouwbaarheid en milieu.

Door de nieuwe contractvormen ligt de verantwoordelijkheid hiervoor steeds meer bij de aannemer. Op het gebied van ontwerp, uitvoering en onderhoud.

Dat biedt ook kansen! De aannemer kan zich onderscheiden door innovaties toe te passen en creatieve oplossingen te introduceren. Wij helpen graag mee om middels innovaties en creatieve oplossingen samen te werken aan duurzame mobiliteit.

Neem bijvoorbeeld gekleurd asfalt. Vraag een volwassene of een kind naar de kleur van asfalt en iedereen zal zeggen dat asfalt zwart is. Maar het kan ook anders! Juist daarom willen wij landschapsarchitecten, ontwerpers, wegbeheerders, opdrachtgevers en overheden inspireren en uitdagen om anders te denken. Om samen een kleurrijkere leefomgeving te creëren.

Of een innovatie als licht reflecterend wegdek. Het verhoogt de zichtbaarheid waardoor de verkeersveiligheid toeneemt en tegelijkertijd bespaart het significant de energiekosten (tot wel 47%) voor de openbare verlichting. Een ander voordeel is dat de temperatuur van het wegdek op zomerse dagen stukken lager blijft, waardoor de kans op spoorvorming als gevolg van week geworden asfalt wezenlijk wordt verkleind. Een innovatie waar wij blij van worden!