Terug naar overzicht

Markermeerdijken

Alliantie Markermeerdijken

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en aannemer Boskalis Nederland werken intensief samen om ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam te versterken.

Als onderdeel van de combinatie CR&B levert Rotim – Doordenkers in grondstoffen de stortsteen, filtermateriaal en inwasmateriaal voor dit project. Sinds de start van het project eind 2020 hebben we al meer dan 200.000 ton steen geleverd. Wij zijn er trots op dat wij een “steentje” mogen bijdragen aan de waterveiligheid van de Markermeerdijk.

Bekijk andere projecten

Kunstwerk Katwijk Uitlaat

Tussen oktober 2013 en februari 2015 is de kust bij Katwijk versterkt met een Dijk-in-Duin. Tussen de dijk en de boulevard is een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Tegelijkertijd is het duingebied verbreed en opnieuw ingericht. Een unieke en innovatieve combinatie binnen…

Lees meer

Maatregelen zettingsvloeiing Dordtsche Kil

De waterkeringen langs de Dordtsche Kil waren gevoelig voor het faalmechanisme zettingsvloeiing. Om de buitenwaartse stabiliteit weer te garanderen heeft het waterschap besloten om een grootschalige tweelaagse bestorting toe te passen. Dankzij deze maatregelen zijn de inwoners van het Eiland…

Lees meer

Onderhoud Amsterdam Rijnkanaal

De Prinses Marijkesluizen is een sluizencomplex in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Rijswijk (Gelderland) en Ravenswaaij. Het complex bestaat uit twee schutkolken en een keersluis om het Amsterdam-Rijnkanaal af te sluiten van de Lek. Onder normale omstandigheden is de keersluis geopend en kunnen schepen onder de keersluis door varen. RoDense heeft door besparing…

Lees meer