Project in beeld: Mercuriushaven – bodem/oever bescherming

Graag geven wij een update over de recente ontwikkelingen in de Mercuriushaven, gelegen in het havengebied van Amsterdam. In de afgelopen maanden is er druk gewerkt in deze haven aan het IJ, tussen de Houthavens en de Coenhaven.

Aannemer Hakkers B.V. heeft zich ingezet voor de realisatie van een bodem/oever bescherming in de Mercuriushaven, waarbij Rotim heeft bijgedragen door de benodigde materialen te leveren. Wij hebben ervoor gezorgd dat alle materialen tijdig op de kade lagen, waardoor de aannemer ze gemakkelijk kon ophalen. Voor dit project hebben wij een combinatie pakket mogen leveren van 3 sorteringen (150/250 mm, 5/40 kg en 10/60 kg) van 2 verschillende steensoorten (Kalksteen en Grés).

Dankzij onze centrale ligging van de Rotim Bulk Terminal kunnen we snel en efficiënt service bieden voor waterbouwprojecten in Amsterdam, zowel per as als per schip, 24/7.

Reflexing white als slijtlaag

Met zijn kleur en reflecterende werking draagt Reflexing white bij aan de leefbaarheid en veiligheid van de omgeving. De voordelen van het gebruik van Reflexing white zijn als volgt:

– Verbeterde reflectie van verlichting zorgt voor een betere zichtbaarheid op de weg.
– Het helpt bij het tegengaan van hittestress door het verminderen van opwarming van het wegdek en de omgeving.
– Lagere verlichtingsbehoefte resulteert in minder benodigde armaturen en energiebesparing.
– Het hogere contrast en betere zicht dragen bij aan een gevoel van sociale veiligheid.

Enkele weken geleden heeft de Gemeente Deurne op de Rijntjesdijk een oppervlakbehandeling (slijtlaag) laten aanbrengen met Reflexing white.
VGB Asfalt B.V. was verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, terwijl BMI Esha de emulsie (Lynpave OB) heeft aangebracht. Na voltooiing van de werkzaamheden hebben we verschillende weggebruikers benaderd om hun ervaring en perceptie te peilen, en de reacties zijn positief over zowel de uitstraling als het gebruiksgemak van de weg.

Markermeerdijken

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en aannemer Boskalis Nederland werken intensief samen om ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam te versterken.

Als onderdeel van de combinatie CR&B levert Rotim – Doordenkers in grondstoffen de stortsteen, filtermateriaal en inwasmateriaal voor dit project. Sinds de start van het project eind 2020 hebben we al meer dan 200.000 ton steen geleverd. Wij zijn er trots op dat wij een “steentje” mogen bijdragen aan de waterveiligheid van de Markermeerdijk.

Golfresort Bernardus

Bij de ontwikkeling van het golfresort Bernardus te Cromvoirt stond één thema centraal: ‘Alles moet kloppen, tot en met het kleinste detail!’.

Voor dit prachtige golfresort werden kosten noch moeite gespaard en werden uitsluitend de beste en mooiste materialen gekozen. In samenwerking met de Asfalt Productie de Eem B.V. is er een geel asfalt met een natuurlijke uitstraling ontwikkeld.

Wij zijn trots dat wij als doordenkers in grondstoffen onze bijdrage hebben kunnen leveren middels leverantie van Gele Eifeldolomiet voor dit bijzondere asfaltmengsel.

Lyceumkwartier Gemeente Zeist

In de gemeente Zeist worden de penetratie- asfalt- en ongebonden verhardingen op paden en inritten vervangen door
GraviLyn ©, een 100% natuurlijke halfverharding op basis van onze Gravier d’Or ©. Geschikt voor recreatieve doeleinden,
licht verkeer en het geeft een rustieke uitstraling.

Julianaplein

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Rode loper van Cloburn red. De reconstructie van het Julianaplein in ‘s-Hertogenbosch is bijna een feit. Van een rotonde naar een ovonde: veilig, ruimtelijk, modern en kleurrijker. Veel groen, natuurlijk rode fietspaden en een SMA-NL 5 met Cloburn Red. Hiermee wordt voor ons eigen pand letterlijk een rode loper voor u uitgelegd.
Ons eigen product in de etalage!

Maastunnel

Gemeente Rotterdam

In 1942 lagen er bij de oplevering gele klinkers in de tunnel tot het wegdek in 1965 zo beschadigd was dat het werd vervangen door grijs asfalt. Nu ruim 40 jaar later bestaat de kans om de tunnel in oude glorie te herstellen. Met de witte steenslag Reflexing White en een geel pigment wordt er reflecterend wegdek gecreëerd wat de veiligheid en duurzaamheid ten goede komt.

Lekdijk

Waterschap Rivierenland heeft voor op de Lekdijk gekozen voor fietssuggestiestroken met een reflecterende deklaag. Hiervoor is Reflexing white toegepast. Een bewuste keuze om de veiligheid te verhogen. Optisch wordt de rijbaan namelijk verkleind waardoor auto’s langzamer rijden. En in het donker zijn fietsers en voetgangers wezenlijk beter zichtbaar.

Zettingsvloeiing Spui

De waterkeringen langs het Spui waren gevoelig voor het faalmechanisme zettingsvloeiing. Om de buitenwaartse stabiliteit weer te garanderen heeft het waterschap besloten om een grootschalige tweelaagse bestorting toe te passen. Dankzij deze maatregelen zijn de inwoners van Voorne-Putten en de Hoeksche Waard weer beschermd.

Onderhoud Amsterdam Rijnkanaal

De Prinses Marijkesluizen is een sluizencomplex in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Rijswijk (Gelderland) en Ravenswaaij. Het complex bestaat uit twee schutkolken en een keersluis om het Amsterdam-Rijnkanaal af te sluiten van de Lek. Onder normale omstandigheden is de keersluis geopend en kunnen schepen onder de keersluis door varen. RoDense heeft door besparing van penetratiemortel ervoor gezorgd dat er minder CO2-uitstoot plaats heeft gevonden.