Terug naar overzicht

Een tijd van verandering!

Nieuws 6 oktober 2020

Een halfjaar geleden kon niemand bevroeden wat de impact van een op het eerste gezicht relatief onschuldige virusuitbraak in het verre China zou zijn. Inmiddels domineert Covid-19 de dagelijkse nieuwsrubrieken wereldwijd, hebben we reisbeperkingen, overvolle teststraten en zitten we met mondkapjes in het OV. Deze pandemie heeft een ongekende impact op ons dagelijkse leven, zowel privé als zakelijk.

Als Rotim merken we ook dat projecten worden uitgesteld en dat het acquireren ernstig wordt belemmerd omdat afspraken met opdrachtgevers en overheden moeilijk te maken zijn. Thuiswerken en het beleid van werkgevers om zo min mogelijk fysieke contacten te hebben is hier, hoe begrijpelijk ook, debet aan. Teams- of Zoom-vergaderingen vragen nieuwe vaardigheden. Ze zijn zeer efficiënt, maar de menselijke interactie is moeilijk te vangen in een dergelijke digitale zetting.

Kortom u, wij, ons land, Europa, eigenlijk de hele wereld heeft een uitdaging om met deze nieuwe werkelijkheid om te gaan. Positief voor onze sector is dat de Nederlandse overheid in plaats van te bezuinigen heeft gekozen voor het investeren in onder andere bouw, infrastructuur met focus op duurzaamheid en circulariteit.

Ik vind het daarom ook een morele verplichting van ons als toeleveranciers van grondstoffen voor de bouw en infrastructuur voortvarend met deze uitdaging aan de slag te gaan. Met z’n allen moeten we Nederland door deze crisis heen helpen. We moeten het momentum gebruiken om niet één maar liefst twee of meer stappen voorwaarts te maken als het gaat om duurzaamheid en circulariteit.

De overheid stelt budget beschikbaar voor investeringen. Wanneer innovatie-belemmerende wet- en regelgeving kan worden aangepast, voorspel ik een spannende de toekomst. Juist in periodes als deze komen inventiviteit en creativiteit naar boven. Ook het aangaan van complementaire samenwerkingen bieden inspirerende mogelijkheden voor innovaties en “new businesses”. 

Deze tijd van verandering biedt ondanks alle beperkingen kansen voor hen die ze willen zien.

Wij gaan die uitdaging vol vertrouwen aan!