Terug naar overzicht

Andere beurzen

Evenementen 1 juli 2018

Naast de InfraTech, die eenmaal per twee jaar plaatsvindt, neemt Rotim ook deel aan:

‘Asfaltdag 2018’ op 11 december 2018 in theater de Flint Amersfoort
Nadere informatie volgt.

AquaBASE is aanwezig op:

‘Vakbeurs Klimaat’ op 8 november 2018 in de EXPO te Houten
 Op donderdag 8 november 2018 komen in Expo Houten professionals bijeen om kennis en inspiratie te delen op het gebied van de water- en klimaatbestendige stad. De beurs is met name interessant voor mensen werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid, onderzoek- en adviesbureaus en kennisinstituten.
De huidige klimaatverandering zorgt voor grotere hoeveelheden regenwater, maar ook voor droogte en hittestress in steden, overstromingen door rivierwater of zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen. Openbare ruimte in steden zal daarom klimaatbestendig moeten worden ingericht.